Gerilim Tipi

Toplumda en sık rastlanan baş ağrısı çeşididir. Çevresel faktörlerin değişmesi, aşırı sorumluluk yüklenme, düş kırıklıkları, ailesel ve ekonomik sorunlar gibi insan yaşamındaki önemli değişiklikler sonucu yüz, baş ve boyun kaslarının sürekli gerilmesi ile ortaya çıkan şiddetli baş ağrısıdır.

Gerilim Tipi Baş Ağrısı Belirtileri

Gerilim baş ağrısının en önemli özelliği genellikle boyun bölgesinden başlayarak tepeye doğru yükselmesi ve başı çember şeklinde sararak seyretmesidir. %20 hastada zonklayıcı karakterdedir. Gün içinde giderek şiddetlenir. Saatler boyunca sürer. Migrendeki gibi ağrı öncesinde görülebilen görme bozukluğu ve diğer belirtiler gerilim baş ağrısında yoktur.

Gerilim baş ağrısında baş, boyun ve omuz bölgesi kaslarında basınç uygulamakla yansıyan ağrının ortaya çıkması önemli bir bulgudur. Son zamanlarda yapılan yayınlarda gerilim baş ağrısının tedavisinde başarıyı arttırmak için bu tetik noktaların da tedavi edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.

Gerilim Tipi Baş Ağrısı Tedavisi

Gerilim baş ağrısında tedavide daha çok kas gevşeticiler ve antidepresan ilaçlar kullanılmaktadır. Yine gevşeme egzersizleri de bu hastalarda tedavide etkili olabilmektedir. Varsa mutlaka tetik noktaların da tedavisi gerekir.