EMG (Elektromiyografi) Nedir?

Emg tanı testinde sinir ve kasların izlenmesi sağlanır. Elektrik akımıyla sinirlerin elektriği iletme fonksiyonları ölçülür. Vücuda yapıştırılan elektrodlar ile sinirlerin belirli noktalarına verilen elektrik sinirlerdeki sorunları ortaya çıkarır. Bu yönteme sinir ileti çalışmaları denir. Bir diğer emg yöntemi de iğne EMG'sidir. Bu yöntemde ise elektrik kullanılmadan iğne batırılarak uygulama yapılır.

Emg testinin, sinirleri etkileyen hastalıklarda teşhis koymak, teşhisin sağlamasını yapmak, sorunun şiddetini belirlemek, süreci izlemek, yapılan tedavinin etkisini değerlendirmek gibi görevleri vardır.

Sinir tuzaklanması, sıkışma, bel fıtığı, boyun fıtığı gibi sinir hastalıklarında, kas hastalıklarında, romatizmal hastalıklarda, çocuk felcinde, ALS hastalığında elektromiyografi (EMG) testine ihtiyaç duyulabilir.

EMG testi yaptırmadan önce hastalar rahat giysiler giymeyi tercih etmelidir. Testin yapılacağı alana telefon sokmamak ya da telefonu kapatmak gerekir. İlaç kullanılıyorsa belirtilmelidir, kan sulandırıcı gibi ilaçlar kullanılmamalıdır. Kalp pili varsa söylenmelidir. Vücuda krem gibi maddeler sürülmemelidir. Daha önce yapılan tetkikleri de götürmenizde fayda vardır.

EMG testinin riskleri yok denecek kadar azdır. İğnenin kanatma ihtimali, enfeksiyon kapma riski ve minimal sinir hasarı riski vardır.

Test ortalama 15 dakika ila 1 buçuk saat arasında sürer.