Dirsekte Sinir Sıkışması (Ulnar Oluk Sendromu)

Ulnar Oluk Sendromu Nedir?

Boyundan çıkıp, kolun dirsek kısmında kendi adı ile anılan oluktan geçerek ön kol dış kısmı ve elin 4. ve 5. parmaklarına gelen unlar sinirin oluk içinde sıkışması durumudur.

Dirsekte Sinir Sıkışması Nedenleri

Daha ziyade kronik travmalarda (örneğin; dirseği üzerine yüklenip masa başı iş yapanlarda, titiz ev hanımlarında) karşımıza çıkar.

Dirsekte Sinir Sıkışması Belirtileri

  • Genelde tek taraflı olur.
  • Dirsekten başlayıp, elin 4. ve 5. parmaklarını içine alan ağrı ve uyuşmalar oluşur.
  • İleri evrede elin dış kısmındaki kaslarda erime (hipotenar atrofi) olur.
  • Parmaklarda güç kaybı da bulgular arasında yer alır.

Dirsekte Sinir Sıkışması Tedavisi

Kesin tanı EMG ile konulur. Orta ve ağır düzeyde olanlarda tedavi ameliyattır.