Beyincik Sarkması

Beyincik Sarkması Nedir?

Beyincik sarkması, yani Chiari hastalığı beyincik tabanının omuriliğin geçtiği kanal içerisine taşması durumudur. Beyincik sarkması hastalığı aslında sık görülen ancak az teşhis edilen bir hastalıktır. Az teşhis edildiği için çok az görülüyormuş gibi bir izlenim doğurur. Fakat dikkat edildiğinde ve birçok tetkik iyi incelendiğinde beyincik sarkması hastalığının var olup olmadığı ortaya çıkarılabilir. Özellikle boyun emarlarında bu hastalık tesadüfen de olsa görülebilir.

Beyincik sarkması doğumsal bir hastalıktır. Sonradan oluşmaz ancak sonradan bulgu verebilir. Bu sarkma derecelendirilir. En hafiften en ağıra doğru sınıflandırılır. Sarkmanın boyutuna, klinik ve radyolojik yansımalarına göre takip mi yoksa cerrahi mi gerektiği planlanır.

Beyincik Sarkmasının Belirtileri

Beyincik sarkması çocukluk döneminde pek bulgu vermez. Erişkin döneminde basının artması ve omurilik içerisinde gelişen kist nedeniyle bazı bulgular verir. Belirtiler, yapının etkilediği yere göre farklılık gösterir. Beyin sapını, omuriliği ve beyinciğin kendisini etkileyerek birtakım şikayetlere sebebiyet verebilir.

Beyinciğin kendisi etkilendiğinde;

  • Denge kayıpları,
  • Baş dönmesi,
  • Bulantı, kusma gibi şikayetler ortaya çıkabilir.

Beyin sapı etkilendiğinde;

  • Yutma zorlukları,
  • Uykuda solunum durmaları (uyku-apne hastalığı)
  • Öğürme refleksinin kaybolması gibi yakınmalara yol açabilir.

Omuriliğin etkilenmesi durumunda;

  • Kollarda ağrı, uyuşma (özellikle yanma tarzında ağrılar), güç kaybı
  • Sıcak soğuk ayrımı yapamama görülebilir.

Beyincik sarkmasının belirtileri videomuzu izlemek için tıklayın.

Beyincik Sarkması Tedavisi

Etkilediği bölgeler düşünüldüğünde bu hastalığın ciddiye alınması gerekir. Ya takip edilir, yada cerrahi uygulanır. Beyincik sarkmasında cerrahi kriterler arasında sarkmanın boyutu (10mm ve üzeri olması), klinik ve muayene bulgularının varlığı ve boyun bölgesinde omurilik içersinde kistik genişleme olması aranır. Ameliyat düşünülmeyen hastalar ilk önce 6 ay, sonrasında yılda bir kez çekilen boyun emarlarıyla takip edilir.

Beyincik sarkması tedavisi ve ameliyatı ile ilgili videomuzu izlemek için tıklayın.

Beyincik Sarkması Ameliyatı

Beyincik sarkmasının tek tedavisi vardır, o da ameliyattır. Özel bir ilacı veya fizik tedavi olanağı yoktur. Eğer ameliyattan kaçılır veya gecikilirse hastalık ilerler ve kişiyi bakım hastası haline getirebilir. Hatta solunum ve kalp durması sonucu ölümle sonuçlanabilir.

Beyincik sarkması ameliyatı mikrocerrahi yöntem ile yapılır. Bu ameliyata mikrodekompresyon, yani rahatlatma ameliyatı denir. Günümüz teknolojisi sayesinde ameliyatın riskleri oldukça düşüktür. Baş ve ensenin birleşim yeri ortalanarak giriş yapılır. Oradaki kemik TUR denilen cihaz yardımıyla genişletilir. Birinci boyun omurunun arka kenarı da yine aynı cihazla dikkatlice alınır. Daha sonra omuriliği saran dura adını verdiğimiz zar açılıp özel bir yamayla birleştirilir. Böylece sıkışan bölge rahatlatılmış olur. Hastalar bu ameliyattan ciddi anlamda fayda görür.