Beyin Tümörü

Beyin Tümörü Nedir?

Beyin ve kafa içi boşluğu rahimden sonra en çok tümör görülen yerlerdir. Beyin tümörleri yeni doğan bir bebekten ileri yaştaki insanlara kadar her yaş grubunda karşımıza çıkabilir. Fakat bu yaş gruplarına göre tümörün tipi, yeri, sıklığı gibi faktörler farklılık gösterir. Beyin tümörlerinin çok farklı sınıflandırmaları vardır ancak genel olarak iyi huylu beyin tümörleri ve kötü huylu beyin tümörleri olarak ikiye ayırabiliriz.

İyi Huylu Tümör

İyi huylu beyin tümörleri içerisinde ise en sık gördüğümüz tümör tipleri menenjiomlardır.

Menenjiom

Menenjiom erkeklerde de görülür fakat yapılan araştırmalarda özellikle kadınlarda daha fazla görüldüğü izlenmiştir. Bunun da östrojen hormonuyla bağlantısı olduğu ispatlanmıştır. İyi huylu beyin tümörlerinin en önemli belirtisi kronik baş ağrısıdır. Tümörün bulunduğu yere göre sara nöbetleri geçirme, bazen kol ya da bacakta güçsüzlük, konuşma bozuklukları diğer belirtileri olarak sayılabilir. Kronik baş ağrısı çeken kişilerde mutlaka bir beyin emarı incelemesi yapılmalıdır. Menenjiomlar çok farklı tiplerde ve yerlerde olabilirler. Genel olarak tedavisi cerrahidir. Çok küçük olan ve hastaya zarar vermediği düşünülen menenjiomlarda takip yapılabilir. Belli dönemlerde emar çekilerek büyüyüp büyümediği gözlemlenebilir. Menenjiomlar beyni saran zardan gelişir. Dolayısıyla yavaş büyüyen tümörlerdir; beynin içine doğru büyüyebildikleri gibi kafa tası kemiğinin içine doğru da gelişebilirler.

İyi Huylu Beyin Tümörü Tedavisi (Menenjiom Ameliyatı)

Beyin Tümörü Tedavisi cerrahidir. Çok küçük olan ve hastaya zarar vermediği düşünülen durumlarda gözlem yapılabilir. Ameliyatta genellikle bu tümörlerin tamamı çıkarılır. Nadir de olsa tümörler önemli yapılara yapışabilir. Bu durumda çıkarılabildiği kadar çıkarılır, kalan kısımsa takip edilir. Menejiom damar bakımından zengin bir tümördür. Bu yüzden ameliyat planladığımız hastalara mutlaka beyin damarlarını görüntüleme yöntemlerini uygularız. Nereden ne kadar beslendiğini, hangi damarlardan dal aldığını görmek açısından faydalıdır. Gerekirse embolizasyon dediğimiz kasıktan girilip damarların tıkanması işlemi yapılabilir. Kanama olmaması açısından yararlıdır. Böylece daha güvenli bir ameliyat sağlanmış olunur.

İyi Huylu Beyin Tümörü Belirtileri (Memenjiom Belirtileri)

  • Geçmeyen şiddetli baş ağrıları. (Bu ağrılar başka hastalıkların belirtisi de olabilir fakat eğer ağrı şiddetli ve kronikse bir beyin cerrahına muayene olmak gerekir)
  • Sara nöbeti
  • Bazen kol veya bacaklarda güçsüzlük
  • Konuşma bozuklukları

Kötü Huylu Tümör

Kötü huylu beyin tümörlerini de genel olarak ikiye ayırabiliriz. Bunlardan birincisi beynin kendi kötü tümörleridir, ikincisiyse beyne başka bir yerden atlayan tümörlerdir. İkincisine metastaz da denir. Çeşitlerini ayrıca anlatmadan önce kötü huylu beyin tümörlerinin belirtilerinden bahsetmekte fayda var.

Kötü Huylu Beyin Tümörü Belirtileri

  • Kötü huylu beyin tümörlerinin belirtileri çok hızlı gelişir. Birkaç hafta hatta birkaç gün içinde bile kendini gösterebilir.
  • Çok şiddetli baş ağrıları
  • Bulantı, kusma
  • Şuur kayıpları
  • Sara nöbeti geçirme
  • Etkilenen yere göre kol veya bacakta felç

Beynin Kendi Kötü Tümörleri

Beynin kendi kötü tümörlerinin başında glioblastoma multiforme dediğimiz maalesef tedavisi bugünün şartlarında pek mümkün olmayan, cerrahi olarak da çok yüksek orandan başarısı bulunmayan, ileri evrede çok hızlı yayılan tümör gelir. Beynin kendi tümörleri başka yerlere atlamaz. Ancak başka yerlerden beyne gelebilir.

Beyne Başka Bir Yerden Atlayan Tümörler (Metastaz)

Metastazlar en fazla erkeklerde görülür. Akciğer kanseri, meme kanseri, prostat kanseri, mide bağırsak kanserleri, böbrek kanseri beyne atlamayı sever. Hatta akciğer kanserlerinin ilk bulgu verdiği dönem beyin metastazlarının olduğu dönemdir. O zamana kadar sinsice ilerleyen akciğer kanseri hastalığı beyine atladıktan sonra verdiği bulgularla kendini gösterebilir. Metastaz belirtileri arasında şiddetli baş ağrılarını, bulantı ve kusmaları, denge kayıplarını, kolda ya da bacakta güçsüzlük olmasını sayabiliriz. Bu gibi durumlarda beyin filmi çekilmesini öneririz. Metastazda bir çok odak vardır, beyinde irili ufaklı yayılım mevcuttur. Hastanın yaşam standardını ve kalitesini arttırmak için metastazların büyük ve beynin yukarılarında olan, çıkarılması kolay görünenleri ameliyatla alınabilir.

Kötü Huylu Beyin Tümörü Yaşam Süresi

Bu hastalığa yakalanmış kişilerin yakınlarından bu soruyu çok sık duyarız. Bu tarz sorular aslında çok da doğal sorulardır. Hekimlerin de insanlar gibi hiçbir zaman ömür biçemeyeceğimizi bilmeliyiz. Nitekim bunların uç örnekleriyle hekimlik yaşantımızda çok fazla karşılaşırız. Çok kısa sürede yaşamını yitireceğini düşündüğümüz, çok ilerlemiş kötü tümörü olan hastanın yıllarca yaşadığına şahit oluruz. Hiçbir zaman umudumuzu yitirmemek ve sonuna kadar şansımızı denemek gerekir.